ظرف یکبار مصرف دو خانه آلومینیومی

تولید و پخش عمده  ظرف آلومینیومی یکبار مصرف دو خانه

  • کد ۲۲۰ – دو خانه مرغی

تولید ظروف دو خانه آلومینیومی