ظرف یکبار مصرف دو خانه آلومینیومی

تولید عمده  ظرف آلومینیومی یکبار مصرف دو خانه غذا

مشخصات ظرف یکبار مصرف دوخانه مرغی کد 220:

  • طول: 225mm
  • ارتفاع: 30mm
  • عرض: 175mm
  • حجم: 500+350 cc
  • تعداد در کارتن: ۱۰۰۰

قیمت عمده ظروف دو خانه آلومینیومی (دو قسمتی)

شرکت مانیسا تولید کننده عمده ظرف یکبار مصرف دو خانه آلومینیومی و انواع ظروف یکبار مصرف آلومینیومی دو قسمتی غذا در تهران است.