ظرف یکبار مصرف سه خانه آلومینیوم

تولید و پخش عمده  ظرف آلومینیومی یکبار مصرف سه خانه

  • ظرف سه خانه سلف آلومینیوم کد ۳۳۰
  • ظرف سه خانه آلومینیومی  کد ۷۲۹

تولید ظروف سه خانه آلومینیومی