اگر دقت کنیم دلایل زیادی وجود دارد برای استفاده از پلاستیک و ظروف یکبار مصرف در جوامع کوچک و بزرگ که مهمترین شان را در اینجا بازگو می کنیم حواشی استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی در جامعه امروزه برخی افراد هستند که با مطالعه برخی مقالات غیر معتبر در زمینه پلاستیک و […]