واقعیت امر این است كه امروزه استفاده از ظروف یکبار مصرف چنان متداول شده است كه به سختی می ‌توان دنیای بدون ظروف یکبار مصرف‌ را مجسم كرد. آبمیوه فروشی ها، بستنی فروشی ‌ها، پیتزا فروشی ‌ها، سلف سرویس ادارات و دانشگاه ‌ها همگی به دلیل راحتی از این ظروف استفاده میکنند. علاوه بر این […]